Този сайт използва бисквитки /cookies/. Ако желаете можете да научите повче тук.
 Пожелаваме Ви весели празници! 
 Моля инсталирайте си по-модерен браузър! Примерно Google Chrome 

Ценова листа към 01.10.2022 г.

ПП ПИТАГОР
СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ 500
АВТОМАТИЧНИ ОСЧЕТОВОДЯВАНИЯ +100
ЕКСПОРТ И ИМПОРТ НА ДОКУМЕНТИ +100
  ИМПОРТ НА БАНКОВИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ +150
ПРОДАЖБИ 200
ПЪРВИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБИ +150
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ +100
ЕКСПОРТ И ИМПОРТ НА ДОКУМЕНТИ +100
ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ 200
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 150
ПЕРСОНАЛ И ЗАПЛАТИ 400
При персонал до 5 служители 100
При персонал от 5 до 25 служители /5 < n <= 25/ 50+n*10
ХОНОРАРИ +100
СУМАРНО ОТЧИТАНЕ НА РАБ. ВРЕМЕ +150
БЕЗКАСОВИ ПЛАЩАНИЯ +50
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ
PTG SUPPORT +100
МНОГОФИРМЕНИ ЛИЦЕНЗИ
/за счетоводни къщи/
до 5 +100
до 10 +150
до 20 +250
до 50 +400
над 50 400 + 10*N
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБ. МЕСТА
 
За всяко доп. раб. място +30%
За 5 раб. места +100%
ЛИЦЕНЗИ ЗА НОВИ ВЕРСИИ
за 6 месеца за календарна година
25% 35%
  • Цени за консултантска помощ: 90 лв. за час.
  • За нови приложения /нови потребители/:
    • Цената на лиценза включва лиценз за версиите през следващите 6 месеца.
    • Цената на лиценза включва до 2 часа помощ при внедряване.
    • Допълнителна помощ при внедряване  включена в договора за лиценза: (до 10 часа)      300 лв..
Всички цени са в лв./BGN/ без ДДС